Bước 9. Hoàn tất Trình hướng dẫn

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93350

Cửa sổ này cho biết quá trình đặt thiết lập bộ nhớ sao lưu. Quá trình đặt thiết lập có thể mất một khoảng thời gian.

Khi cấu hình hoàn tất, hãy nhấn vào Hoàn tất.

Tác vụ sao lưu đã được tạo. Tác vụ mà bạn đã tạo hiện ra trong cửa sổ Sao lưu và khôi phục.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.