Cho phép thu thập dữ liệu như là một ngoại lệ

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93506

Bạn có thể cho phép theo dõi các hoạt động của bạn trên các website cụ thể như một ngoại lệ.

Để cho phép thu thập dữ liệu như là một ngoại lệ:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Settings 2019.png ở phần dưới của cửa sổ.

  Cửa sổ Thiết lập sẽ mở ra.

 3. Trong mục Bảo vệ, hãy chọn thành phần Trình duyệt riêng tư.

  Cửa sổ Thiết lập Trình duyệt riêng tư sẽ được mở ra.

 4. Nếu thành phần này bị tắt, hãy bật nó bằng cách đặt nút bật/tắt ở phần trên của cửa sổ thành Bật.
 5. Chọn Chặn thu thập dữ liệu.

  Kaspersky Security Cloud sẽ chặn các nỗ lực thu thập dữ liệu trên tất cả các website trừ các ngoại lệ.

 6. Ở chế độ mặc định, có một ngoại lệ đối với việc cho phép thu thập dữ liệu trên website của Kaspersky và các đối tác của họ. Nếu bạn muốn chặn việc thu thập dữ liệu trên các website này, bỏ chọn hộp kiểm Cho phép thu thập dữ liệu trên website của Kaspersky và các đối tác của họ.
 7. Ở chế độ mặc định, có một ngoại lệ đối với việc cho phép thu thập dữ liệu trên các website có thể không hoạt động tốt nếu bị chặn thu thập dữ liệu, theo những thông tin mà Kaspersky có được. Nếu bạn muốn chặn việc thu thập dữ liệu trên các website này, bỏ chọn hộp kiểm Cho phép thu thập dữ liệu trên các website không tương thích.

  Kaspersky sẽ cập nhật danh sách các website không tương thích khi vấn đề không tương thích được giải quyết.

 8. Nếu bạn muốn tự quy định ngoại lệ của riêng mình:
  1. Nhấn vào liên kết Danh mục và loại trừ để mở ra cửa sổ Danh mục và loại trừ.
  2. Nhấn vào liên kết Loại trừ để mở ra cửa sổ Quy tắc loại trừ của Trình duyệt riêng tư.
  3. Nhấn vào nút Thêm.
  4. Trong cửa sổ được mở ra, nhập địa chỉ của website mà tại đó bạn muốn cho phép việc theo dõi hoạt động, và nhấn nút Thêm.

   Website được quy định sẽ được thêm vào danh sách loại trừ.

Bạn cũng có thể cho phép việc thu thập dữ liệu trên một website được chọn khi nó đang mở trong trình duyệt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.