Làm thế nào để bắt đầu cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 93958

Để chạy bản cập nhật các cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng và nhấn nút Cập nhật cơ sở dữ liệu.

    Cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ được mở ra.

  2. Trong cửa sổ Cập nhật cơ sở dữ liệu được mở ra, bấm vào nút Chạy cập nhật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.