Làm thế nào để thay đổi thiết lập bảo vệ dòng truyền phát âm thanh

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 94351

Để thay đổi thiết lập bảo vệ dòng truyền phát âm thanh:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần dưới của cửa sổ chính, nhấn nút Công cụ khác.

  Giao diện Công cụ sẽ mở ra.

 3. Chuyển đến mục Quản lý ứng dụng.
 4. Bấm vào liên kết Kiểm soát ứng dụng để mở cửa sổ Kiểm soát ứng dụng.
 5. Bấm vào liên kết Quản lý ứng dụng để mở cửa sổ Quản lý ứng dụng.
 6. Trong danh sách, chọn ứng dụng mà bạn muốn cho phép truy cập đến các thiết bị ghi âm. Kích đúp vào ứng dụng để mở cửa sổ Quy tắc ứng dụng.
 7. Trong cửa sổ Quy tắc ứng dụng, đi đến thẻ Quyền.
 8. Trong danh sách các hạng mục quyền, chọn Sửa đổi hệ điều hànhCác sửa đổi đáng ngờ trong hệ điều hànhTruy cập thiết bị ghi âm.
 9. Trong cột Hành động, nhấn vào biểu tượng và chọn một đề mục trên menu:
  • Để cho phép ứng dụng nhận dòng âm thanh, chọn Cho phép.
  • Để từ chối quyền truy cập của ứng dụng đến dòng âm thanh, chọn Chặn.
 10. Để nhận thông báo về các trường hợp ứng dụng được cho phép hoặc bị từ chối truy cập đến dòng âm thanh, trong cột Hành động, nhấn vào biểu tượng và chọn Ghi lại sự kiện.
 11. Nhấp vào nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.