Xem trạng thái của kết nối bảo mật và lưu lượng khả dụng

20 Tháng Bảy, 2023

ID 140370

Bạn có thể xem trạng thái kết nối bảo mật và đảm bảo dữ liệu của bạn được truyền tải bảo mật.

Trong phiên bản giới hạn, bạn cũng có thể xem lưu lượng bảo mật khả dụng cho ngày hôm nay. Trong phiên bản không giới hạn, ứng dụng không hiển thị mức sử dụng lưu lượng bởi bạn có lưu lượng bảo mật không giới hạn.

Lưu lượng bảo mật khả dụng không ảnh hưởng đến lưu lượng khả dụng từ nhà mạng di động của bạn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng Internet sau khi giới hạn lưu lượng bảo mật đã bị vượt quá, nhưng dữ liệu của bạn sẽ không được bảo mật bởi Kaspersky VPN.

Để xem trạng thái của kết nối bảo mật và lưu lượng bảo mật khả dụng, thực hiện như sau:

 • Mở cửa sổ chính của ứng dụng

  Lưu lượng bảo mật khả dụng và đã được sử dụng được hiển thị ở phần dưới của màn hình.

 • Mở bảng thông báo trên thiết bị.

  Lưu lượng bảo mật khả dụng và đã được sử dụng được hiển thị trong thông báo. Các biểu tượng sau được sử dụng để biểu thị trạng thái kết nối:

  ICO trạng thái vpn của kết nối – một kết nối bảo mật được bật.

  trạng thái vpn bị tắt – một kết nối bảo mật bị tắt.

  ICO trạng thái vpn đang thực hiện bảo mật - Đang cố bật kết nối bảo mật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.