Chọn một máy chủ VPN

5 Tháng Tư, 2023

ID 143113

Nếu bạn muốn ẩn địa chỉ IP của mình và xuất hiện trên internet dưới dạng một người truy cập đến từ một nơi khác, bạn có thể thay đổi vị trí của mình bằng cách chọn một máy chủ VPN khác. Hiện tại, Kaspersky VPN đang hỗ trợ các vị trí máy chủ VPN sau đây.

Nếu bạn muốn xem một bộ phim hoặc một chương trình vào ngày khởi chiếu toàn cầu mặc dù nó được lên lịch vào ngày muộn hơn trong khu vực cụ thể của bạn thì những gì bạn chỉ cần làm là khởi chạy ứng dụng và chọn khu vực đang khởi chiếu. Chúng tôi khuyến nghị các máy chủ sau cho nội dung khu vực.

Ghi chú: Các vị trí trong danh sách này được xác định theo địa chỉ IP của máy chủ VPN và không nhất thiết phải khớp với vị trí thật của máy chủ VPN.

Chọn một máy chủ VPN

Lưu ý: Chỉ phiên bản Không giới hạn của ứng dụng mới cho phép bạn chọn máy chủ VPN bạn muốn sử dụng. Trong phiên bản miễn phí, Kaspersky VPN sẽ tự động chọn vị trí của máy chủ VPN miễn phí của bạn.

Lưu ý: Tính khả dụng của phiên bản miễn phí tùy thuộc vào khu vực của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.