Nội dung của các tập tin dấu vết, tập tin kết xuất và tập tin thiết lập

5 Tháng Tư, 2023

ID 171494

Lưu ý: Chỉ quản trị viên hệ thống của máy tính và người sở hữu tài khoản máy tính được cài đặt Kaspersky VPN mới có thể truy cập tất cả các tập tin được mô tả trong phần này.

1. Tập tin dấu vết

Các tập tin dấu vết chứa thông tin về các sự kiện xảy ra trong quá trình hoạt động của Kaspersky VPN. Các tập tin dấu vết được lưu trữ cục bộ trên máy tính của bạn trong thư mục sau:~/Library/Group Containers/2Y8XE5CQ94.com.kaspersky.ksec/Library/Application Support/KSEC/Logs/

Thông tin truy vết được lưu trữ trong các tập tin sau:

 • ksec_agent_<dấu_thời_gian>.log
 • ksec_app_<dấu_thời_gian>.log
 • ksec_daemon_<dấu_thời_gian>_pid_<PID>.log
 • ksec_networkextension_<dấu_thời_gian>.log

Các tập tin dấu vết có thể chứa thông tin sau đây:

 • Thông tin về thiết bị và hệ điều hành (ID riêng của thiết bị, loại thiết bị, các địa chỉ MAC của thiết bị mạng, loại hệ điều hành, phiên bản của hệ điều hành)
 • Thông tin về các ứng dụng được nạp bởi người dùng (URL, thuộc tính, kích cỡ tập tin, thông tin về tiến trình đã nạp tập tin)
 • Thông tin về các ứng dụng được khởi chạy và các mô-đun của chúng
 • Thông tin về hoạt động của ứng dụng và các mô-đun của nó
 • Thông tin về các lỗi bên trong và việc sử dụng giao diện đồ họa của ứng dụng Kaspersky được cài đặt
 • Thông tin về các kết nối mạng và thiết lập mạng: địa chỉ IP của máy tính từ xa và máy tính của người dùng, địa chỉ IP của các máy chủ DNS, địa chỉ MAC của điểm truy cập, tên mạng, độ mạnh của sóng, số hiệu cổng của các cổng được sử dụng để thiết lập kết nối, giao thức mạng, trạng thái kết nối tại thời điểm tạo tập tin, mức uy tín của mạng, thiết lập của máy chủ proxy – giá trị băm của tên người dùng/mật khẩu
 • Thông tin về các thiết lập để kết nối với máy chủ của Kaspersky
 • Thông tin về các kết nối đến các máy chủ Pango
 • Thông tin về loại giấy phép (loại giấy phép, khu vực)
 • Thông tin về các gói tin mạng được gửi và nhận bởi máy tính qua mạng viễn thông
 • Thông tin về các email và tin nhắn nhanh được gửi và nhận
 • Thông tin về My Kaspersky: thông tin về tên người dùng và mật khẩu của website và nội dung của các tập tin cookie
 • Chứng chỉ công khai của máy chủ
 • Thông tin về ngôn ngữ bản địa, ID phần mềm, tùy chỉnh phần mềm, phiên bản phần mềm, ID riêng của bản cài đặt phần mềm, ID riêng của máy tính

Các tập tin dấu vết chỉ chứa thông tin cần thiết để khắc phục lỗi của ứng dụng. Kaspersky sử dụng các tập tin dấu vết để điều tra các sự cố liên quan đến các lỗi trong hoạt động của Kaspersky VPN.

Theo mặc định, việc tạo các tập tin dấu vết bị tắt. Bạn có thể bật tính năng tạo tập tin dấu vết trong mục thiết lập của ứng dụng.

Chỉ có thể gửi các tập tin dấu vết cho Kaspersky theo cách thủ công. Kaspersky VPN không tự động gửi tập tin dấu vết đến Kaspersky.

Bạn có thể chọn cách gửi các tập tin dấu vết đến Kaspersky.

Trước khi gửi các tập tin dấu vết này cho Kaspersky, hãy xem lại nội dung của chúng.

Quan trọng: Các tập tin dấu vết có thể chứa thông tin cá nhân hoặc nhạy cảm. Thông qua việc gửi các tập tin dấu vết đến Kaspersky, bạn đồng ý cung cấp cho Kaspersky toàn bộ dữ liệu có trong các tập tin dấu vết mà bạn gửi, và bạn đồng ý với phương thức được sử dụng để gửi chúng.

2. Tập tin kết xuất

Tập tin kết xuất chứa tất cả thông tin về bộ nhớ hoạt động của các tiến trình ứng dụng tại thời điểm tạo tập tin kết xuất. Các tập tin kết xuất có thể chứa dữ liệu bí mật.

Các tập tin kết xuất được tạo bởi hệ điều hành và chỉ được gửi đến máy chủ Apple với sự đồng ý của bạn. Trước khi gửi một tập tin kết xuất, hãy xem lại nội dung của nó.

3. Tập tin bổ sung

Ngoài ra, Kaspersky VPN còn tạo các tập tin thiết lập bổ sung được lưu trữ trên máy tính của người dùng. Các tập tin này có thể chứa thông tin cần thiết cho việc vận hành Phần mềm: thiết lập, cơ sở dữ liệu nội bộ, các tập tin cấu hình.

Các chuyên gia của bộ phận Dịch vụ khách hàng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm tập tin để rút ngắn thời gian cần thiết để xử lý các yêu cầu liên quan đến lỗi Phần mềm. Người dùng gửi dữ liệu này một cách thủ công khi có yêu cầu từ chuyên gia của bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Thông qua việc gửi đi các tập tin thiết lập bổ sung đến bộ phận Dịch vụ khách hàng, bạn đồng ý cung cấp toàn bộ dữ liệu trong đó và bạn đồng ý với phương thức được sử dụng để gửi chúng. Trước khi gửi các tập tin này, hãy xem lại nội dung của chúng.

Các tập tin bổ sung này có thể chứa những thông tin sau:

 • Thiết lập máy chủ proxy – mã hash của tên người dùng và mật khẩu
 • Thông tin tài khoản để kết nối đến My Kaspersky
 • Tên của các mạng Wi-Fi có các quy tắc bật kết nối an toàn được cấu hình cho

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.