Thông tin về các gói đăng ký ẩn danh

5 Tháng Tư, 2023

ID 191236

Gói đăng ký của bạn được coi là "ẩn danh" nếu bạn đã mua một gói đăng ký dành cho phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN từ App Store nhưng không đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky hoặc khi bạn không có tài khoản My Kaspersky. Một gói đăng ký ẩn danh được liên kết với tài khoản App Store của bạn nhưng không được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn.

Bạn có thể liên kết gói đăng ký ẩn danh của bạn với tài khoản My Kaspersky của bạn bất kỳ lúc nào. Sau khi bạn đăng nhập vào My Kaspersky trên thiết bị có phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN, gói đăng ký của bạn sẽ được liên kết tự động với tài khoản My Kaspersky của bạn. Quá trình này có thể mất một khoảng thời gian và các phiên VPN đang hoạt động trên thiết bị của bạn có thể bị dừng lại. Sau đó bạn có thể sử dụng My Kaspersky để quản lý gói đăng ký của mình. Tất cả các thiết bị sử dụng gói đăng ký này sẽ được kết nối tự động với tài khoản My Kaspersky của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản My Kaspersky của mình để áp dụng gói đăng ký cho Kaspersky VPN trên các thiết bị mới (nếu chưa đạt giới hạn số lượng các thiết bị).

Khi bạn khôi phục một gói đăng ký ẩn danh từ Kaspersky VPN trong khi đăng nhập vào tài khoản My Kaspersky thì gói đăng ký của bạn cũng sẽ được liên kết tự động với tài khoản My Kaspersky của bạn. Tất cả các thiết bị sử dụng gói đăng ký này sẽ được kết nối tự động với tài khoản đó.

Lưu ý: Sau khi gói đăng ký của bạn được liên kết với tài khoản My Kaspersky của bạn, bạn cần xác nhận tất cả các thiết bị được kết nối tự động trên My Kaspersky.

Bạn có thể ngắt kết nối gói đăng ký khỏi My Kaspersky bằng cách liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Hãy ngắt kết nối một gói đăng ký ẩn danh khỏi thiết bị của bạn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.