Cài đặt và gỡ bỏ ứng dụng

5 Tháng Tư, 2023

ID 207980

Bạn có thể cài đặt Kaspersky VPN từ App Store.

Để cài đặt ứng dụng:

  1. Mở ứng dụng App Store.
  2. Tìm Kaspersky VPN và cài đặt ứng dụng.

    App Store có thể nhắc bạn nhập thông tin đăng nhập Apple ID của mình.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sử dụng App Store và cài đặt ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng liên quan cho máy Mac của bạn.

Để gỡ bỏ ứng dụng:

  1. Định vị ứng dụng trong Finder.
  2. Mở menu phím tắt và chọn Di chuyển vào thùng rác.

Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách gỡ bỏ ứng dụng, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng liên quan cho máy Mac của bạn.

Xem thêm

Bắt đầu ứng dụng lần đầu tiên

Kết nối đến My Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.