Cách cấu hình Phân tách kênh truyền tải

5 Tháng Tư, 2023

ID 240287

Bạn có thể cấu hình chỉ bật kết nối VPN cho các ứng dụng đã chọn (Phân tách kênh truyền tải).

Chỉ bật VPN cho các ứng dụng đã chọn

Lưu ý: Kill Switch chỉ khả dụng trong phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN.

Phân tách kênh truyền tải có những hạn chế sau:

  • Bạn chỉ có thể cấu hình thiết lập Phân tách kênh truyền tải cho các ứng dụng không thuộc hệ thống trong thư mục Ứng dụng.
  • Nếu Phân tách kênh truyền tải đang bật và kết nối VPN bị ngắt, Kill Switch sẽ chỉ ngắt truyền dữ liệu qua internet đối với các ứng dụng được thêm vào danh sách Phân tách kênh truyền tải.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.