Cách xem trạng thái VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 127005

Để xem trạng thái VPN:

Mở cửa sổ chính của ứng dụng.

Cửa sổ chính của Kaspersky VPN Secure Connection có thể hiển thị các thông tin sau về trạng thái của VPN:

  • Kết nối thất bại. Thử thiết lập lại một kết nối bảo mật bằng cách nhấn nút Nhấn vào đây để bật VPN.
  • Kết nối của bạn đã được bảo mật. Ứng dụng đang bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn truyền tải lên Internet.
  • Đang kết nối. Vui lòng chờ trong khi ứng dụng thiết lập một kết nối bảo mật.
  • Đã hết giới hạn miễn phí hàng ngày 200 MB. Bạn đã sử dụng vượt hạn mức lưu lượng của mình trong phiên bản Miễn phí của ứng dụng. Để tiếp tục sử dụng ứng dụng, bạn phải chờ một khoảng thời gian được hiển thị trong cửa sổ chính hoặc chuyển sang phiên bản Không giới hạn của ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.