Quản lý thông báo ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127047

Trong mục này, bạn sẽ biết cách để làm việc với các thông báo của ứng dụng.

Trong phần này

Thông tin về các thông báo

Làm thế nào để cấu hình thông báo ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.