Thông tin về các giới hạn VPN

12 Tháng Mười, 2023

ID 127052

Nếu đang sử dụng phiên bản Miễn phí của Kaspersky VPN Secure Connection và thiết bị của bạn không được kết nối với My Kaspersky thì bạn chỉ có thể sử dụng tối đa 200 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày.

Nếu bạn đã vượt quá giới hạn lưu lượng bảo mật, ứng dụng sẽ thông báo là VPN không còn khả dụng. Có thể sẽ cần đến một vài phút từ lúc thông báo được hiển thị cho đến khi VPN của bạn đã thật sự được tắt.

Bạn có thể thực hiện một trong các hành động sau:

  • Hãy chờ hết khoảng thời gian quy định trong cửa sổ chính của ứng dụng, sau đó thiết lập lại một kết nối bảo mật;
  • Kết nối ứng dụng đến My Kaspersky và nhận thêm 100 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày, hoặc 300 MB nếu bạn có một gói đăng ký Kaspersky Plus đang hoạt động trên My Kaspersky;
  • Gỡ bỏ hạn chế này bằng cách chuyển sang phiên bản Không hạn chế.

Lưu lượng sử dụng được hiển thị trong cửa sổ chính của ứng dụng có thể chênh lệch đến 15% so với lưu lượng thực tế.

Ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo cho bạn biết rằng lưu lượng bảo mật sẽ khả dụng lại với bạn trong vòng một giờ sau khi đặt lại bộ đếm lưu lượng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.