Cách chuyển sang phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection

12 Tháng Mười, 2023

ID 127053

Để chuyển sang phiên bản Không giới hạn của Kaspersky VPN Secure Connection:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Nâng cấp.

  Một trong các hành động sau sẽ được thực hiện:

  • Trang My Kaspersky mở ra trong trình duyệt.
  • Cửa sổ cửa hàng trực tuyến của đối tác mở ra trong trình duyệt.
  • Một cửa sổ cửa hàng trực tuyến bên thứ ba mở ra trong trình duyệt.

  Khi chuyển sang phiên bản Không giới hạn của ứng dụng, cửa sổ trình duyệt sẽ hiển thị một trong các đề xuất gói đăng ký Kaspersky VPN Secure Connection khả dụng dành cho bạn. Ưu đãi có thể tùy thuộc vào khu vực nơi bạn đăng ký.

 3. Nếu trang My Kaspersky được mở ra trong trình duyệt:
  1. Nhập địa chỉ email và mật khẩu mà bạn đã quy định khi tạo tài khoản trên My Kaspersky. Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản, bạn có thể tạo một tài khoản.
  2. Trên trang My Kaspersky, vào phần Giấy phép.

   Bạn sẽ được điều hướng đến website của Kaspersky, nơi bạn có thể mua gói đăng ký.

 4. Nếu trang eStore được mở ra trong trình duyệt:
  1. Mua gói đăng ký Kaspersky VPN Secure Connection.

   Sau khi hoàn tất giao dịch, mã kích hoạt cho gói đăng ký sẽ được gửi đến địa chỉ email của bạn.

  2. Trên My Kaspersky, vào phần Gói đăng ký.
  3. Nhập mã kích hoạt và nhấn nút Thêm.

Một gói đăng ký cho Kaspersky VPN Secure Connection sẽ được hiển thị trong cửa sổ đó. Để bắt đầu sử dụng phiên bản Không giới hạn của ứng dụng, kết nối thiết bị của bạn với My Kaspersky.

Bạn cũng có thể sử dụng Kaspersky VPN Secure Connection trên những thiết bị chạy macOS, iOS hoặc Android.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.