Thông tin về máy chủ ảo

12 Tháng Mười, 2023

ID 127067

Máy chủ VPN là vị trí ảo của bạn trong một khu vực và thành phố mà bạn có thể chọn khi bật một kết nối bảo mật. Ví dụ: bạn có thể chọn một vị trí cụ thể khi truy cập các website ngân hàng hoặc mạng xã hội, hoặc cấu hình một kết nối bảo mật cho các website cụ thể. Cấu hình kết nối bảo mật được tạo cho các website cụ thể sẽ được ưu tiên hơn cấu hình cho các hạng mục website.

Bạn cũng có thể chọn các máy chủ ảo tối ưu để phát phim trực tuyến hoặc tải về tập tin từ Internet.

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Miễn phí của ứng dụng, bạn chỉ có thể sử dụng một máy chủ miễn phí. Khi sử dụng một máy chủ miễn phí, ứng dụng sẽ tự động chọn vị trí của máy chủ VPN đó cho bạn cho dù bạn đã chỉ định một vị trí của máy chủ VPN cụ thể cho website được lựa chọn.

Các máy chủ ảo sau hiện khả dụng trong Kaspersky VPN Secure Connection.

Bạn có thể sử dụng chức năng này nếu bạn có quyền sử dụng dịch vụ tương ứng và các nội dung của dịch vụ đó, và tuân thủ quyền của bên thứ ba và luật pháp hiện hành. Thêm thông tin về các hạn chế sử dụng ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.