Cho phép và vô hiệu tham gia Kaspersky Security Network

12 Tháng Mười, 2023

ID 127074

Để bật hoặc tắt việc tham gia vào Kaspersky Security Network:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
 3. Lựa chọn Thiết lậpBổ sung.
 4. Để đọc các điều khoản tham gia vào Kaspersky Security Network, nhấn vào liên kết Tuyên bố Kaspersky Security Network.
 5. Để tham gia vào Kaspersky Security Network, hãy đặt nút bật/tắt sau thành Bật:

  Tôi muốn nâng cao chất lượng của ứng dụng và đồng ý tham gia vào Kaspersky Security Network (KSN)

  Để vô hiệu hóa việc tham gia vào Kaspersky Security Network, hãy đặt nút bật/tắt thành Tắt.

Trong một số phiên bản của ứng dụng, cửa sổ Thiết lập sẽ hiển thị thiết lập Tôi đồng ý cung cấp dữ liệu để nâng cao chất lượng của ứng dụng thay vì Tuyên bố Kaspersky Security Network.

Cách cung cấp dữ liệu để cải thiện khả năng bảo vệ:

 1. Hãy chuyển công tắc Tôi đồng ý cung cấp dữ liệu để cải thiện khả năng bảo vệ thành Bật.

  Cửa sổ Tuyên bố Kaspersky Security Network hiện ra.

 2. Đọc tuyên bố này và nhấn vào nút Chấp nhận.

Nếu bạn muốn hủy cung cấp dữ liệu để cải thiện khả năng bảo vệ,

Hãy chuyển công tắc Tôi đồng ý cung cấp dữ liệu để cải thiện khả năng bảo vệ thành Tắt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.