Làm thế nào để thiết lập VPN cho website được lựa chọn

12 Tháng Mười, 2023

ID 128180

Bạn có thể thiết lập một kết nối bảo mật cho website được lựa chọn nếu Kaspersky Plus được cài đặt và kích hoạt trên máy tính của bạn.

Không khả dụng ở một số khu vực.

Để thiết lập VPN cho website được lựa chọn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
 3. Lựa chọn Thiết lậpWebsite.
 4. Nhấn vào nút Thiết lập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quy tắc kết nối đến các website.

 5. Trong mục Quy tắc loại trừ cho các website chặn, nhấn vào nút Thiết lập.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Quy tắc loại trừ cho các website.

 6. Nhấn vào nút Thêm để thêm một website vào danh sách loại trừ từ cấu hình được thiết lập cho các hạng mục website.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thêm website.

 7. Nhập địa chỉ website trong trường Địa chỉ web (URL).
 8. Trong phần Hành động được thực hiện khi website được truy cập, hãy chỉ định hành động mà ứng dụng phải thực hiện khi bạn truy cập website này:
  • Bật VPN. Ứng dụng sẽ bật VPN khi bạn truy cập website được chỉ định. Ví dụ: bạn có thể thiết lập ứng dụng để bật VPN khi bạn truy cập website của ngân hàng. Thiết lập này được áp dụng ngay cả khi bạn chọn tùy chọn Bỏ qua trong phần Khi duyệt các website không bảo mật của ngân hàng trong cửa sổ Quy tắc kết nối đến các website.
   1. Trong danh sách thả xuống Lựa chọn, chọn vị trí của máy chú VPN mà qua đó bạn muốn thiết lập một kết nối VPN khi truy cập website này. Nếu vị trí của máy chủ VPN được chọn cho website khác với vị trí được chọn cho danh mục website chứa website thì kết nối với website sẽ được thiết lập thông qua vị trí được chỉ định cho website này chứ không phải cho danh mục website.
   2. Lựa chọn hộp kiểm Thông báo khi bật nếu bạn muốn nhận thông báo về việc bật VPN khi bạn truy cập website này.
  • Bỏ qua. Ứng dụng sẽ không bật VPN khi bạn truy cập website được chỉ định.
 9. Nhấn vào nút Thêm.

Ứng dụng sẽ không bật VPN nếu giao thức HTTPS được sử dụng để kết nối đến một website.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.