Làm thế nào để thiết lập khởi chạy ứng dụng khi khởi động máy tính

12 Tháng Mười, 2023

ID 128316

Để cấu hình cho ứng dụng chạy khi khởi động máy tính:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
  3. Lựa chọn Thiết lập.
  4. Trong mục Tự động chạy, hãy gạt nút bật/tắt Chạy ứng dụng khi khởi động máy tính thành Bật.

Ứng dụng sẽ chạy khi khởi động máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.