Bước 2. Xác nhận gỡ bỏ ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 128328

Ở bước này, nhấn nút Tiếp theo > để bắt đầu gỡ bỏ ứng dụng hoặc nhấn nút Hủy bỏ nếu bạn muốn hủy bỏ quá trình gỡ bỏ ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.