Cách để nhận thêm lưu lượng bảo mật khi sử dụng phiên bản Miễn phí của ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 141623

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản Miễn phí của ứng dụng và thiết bị của bạn không được kết nối đến My Kaspersky, bạn chỉ có thể sử dụng 200 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày. Nếu thiết bị của bạn được kết nối đến My Kaspersky, bạn có thể sử dụng 300 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày.

Nếu thiết bị của bạn không được kết nối đến My Kaspersky và bạn đã vượt quá giới hạn 200 MB, ứng dụng sẽ thông báo với bạn về điều này và liên kết Nhận thêm lưu lượng miễn phí sẽ dùng được trong cửa sổ chính của ứng dụng. Bạn có thể kết nối đến My Kaspersky để nhận thêm lưu lượng miễn phí.

Để nhận thêm lưu lượng bảo mật:

  1. Vào cửa sổ nhắc bạn kết nối với My Kaspersky bằng cách sử dụng một trong các phương thức sau:
    • Nhấn vào nút Nâng cấp trong cửa sổ chính của ứng dụng.
    • Nhấn vào liên kết Nhận thêm lưu lượng miễn phí trong cửa sổ thông báo giới hạn lưu lượng.
  2. Kết nối thiết bị của bạn đến My Kaspersky.

Khi bạn kết nối đến My Kaspersky, ứng dụng sẽ hiển thị một thông báo rằng bạn có thể sử dụng 300 MB lưu lượng bảo mật mỗi ngày. Sau khi bạn kết nối đến My Kaspersky, có thể sẽ cần phút để thông báo này được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.