Tại sao không thể mở một website qua Kaspersky VPN Secure Connection

12 Tháng Mười, 2023

ID 160120

Một số website từ chối hoạt động truy cập khi bạn cố gắng kết nối với chúng qua kết nối bảo mật.

Hoạt động truy cập website thông qua kết nối bảo mật có thể bị từ chối vì các lý do sau đây:

  • Chủ sở hữu website muốn nội dung được cấp phép mà họ xuất bản chỉ được cung cấp từ một khu vực nhất định, vì các khu vực khác nhau có ưu đãi và mức giá khác nhau.
  • Chủ sở hữu website chỉ muốn người dùng ở một khu vực nhất định truy cập website đó. Ví dụ: một chương trình xổ số chỉ mở thưởng cho một khu vực nhất định nên người dùng ở những khu vực khác sẽ không được phép truy cập.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.