Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ của giao diện ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 171693

Bạn chỉ có thể thay đổi ngôn ngữ của giao diện trong phiên bản đa ngôn ngữ.

Để thay đổi ngôn ngữ của giao diện ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
  3. Lựa chọn Thiết lập.
  4. Trong danh sách thả xuống Ngôn ngữ, chọn ngôn ngữ của giao diện ứng dụng.

Để thay đổi ngôn ngữ, bạn cần khởi động lại Kaspersky VPN Secure Connection.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.