Tại sao tốc độ truyền dữ liệu bị giảm khi bật kết nối bảo mật

12 Tháng Mười, 2023

ID 189144

Khi kết nối bảo mật được bật, tốc độ truyền dữ liệu phụ thuộc vào mức tải của các máy chủ được sử dụng cho kết nối Internet. Trong giờ tải cao điểm, tốc độ có thể giảm đáng kể. Chúng tôi nỗ lực hết mình để đảm bảo rằng người dùng phiên bản Không giới hạn của ứng dụng luôn được hưởng tốc độ truyền dữ liệu tối đa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.