Cách thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 241069

Để thay đổi chủ đề thiết kế ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Menu.
  3. Lựa chọn Thiết lập.
  4. Trong mục Chủ đề thiết kế, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:
    • Giống thiết lập của hệ điều hành. Chủ đề thiết kế hiện tại của hệ điều hành được sử dụng.
    • Sáng. Chủ đề thiết kế ứng dụng sáng được sử dụng.
    • Tối. Chủ đề thiết kế ứng dụng tối được sử dụng.

Chủ đề thiết kế được áp dụng sau khi khởi động lại ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.