Kỹ sư của bộ phận Dịch vụ khách hàng cần những thông tin gì

4 Tháng Tư, 2023

ID 101730

Khi tạo một yêu cầu đến bộ phận Dịch vụ khách hàng, hãy cung cấp các thông tin sau:

  • Nêu tất cả các bước cần thiết để tái tạo lại vấn đề.
  • Cung cấp văn bản chính xác của lỗi (bạn có thể đính kèm một ảnh chụp về lỗi đó).
  • Mô tả các bước bạn đã thực hiện để giải quyết vấn đề (nếu bạn đã tạo một chủ đề trong Diễn đàn Kaspersky, hãy bổ sung liên kết đến chủ đề đó).
  • Nếu vấn đề xảy ra khi sử dụng ứng dụng trên thiết bị di động của bạn, hãy cung cấp mẫu thiết bị và một phiên bản đầy đủ của firmware.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.