Trả lời kỹ sư của bộ phận Dịch vụ khách hàng

4 Tháng Tư, 2023

ID 101733

Để trả lời thư của kỹ sư Dịch vụ khách hàng:

  1. Vào mục Hỗ trợ.
  2. Trong cửa sổ Dịch vụ khách hàng, cuộn xuống phần Liên hệ với chúng tôi và nhấn vào liên kết Liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

    Một danh sách các yêu cầu của bạn với trạng thái và ngày, giờ sửa đổi mới nhất sẽ được hiển thị.

  3. Lựa chọn yêu cầu mà bạn muốn trả lời.
  4. Nhập thông điệp của bạn và nhấn nút Gửi.

Câu trả lời của bạn sẽ được gửi đến bộ phận Dịch vụ khách hàng và hiển thị luồng thư.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.