Chuẩn bị liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng

4 Tháng Tư, 2023

ID 101734

Trước khi tạo một yêu cầu, hãy làm những điều sau:

  • Cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng mà bạn muốn tạo yêu cầu.

    Bạn có thể tải về một gói cài đặt ứng dụng trên Bảng điều khiển quản lý. Hầu hết các vấn đề đều có thể được giải quyết đơn giản với việc cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng.

  • Trong mục Giấy phép, bổ sung thông tin về giấy phép của bạn cho ứng dụng mà bạn muốn tạo một yêu cầu.

    Việc đăng ký giấy phép giúp kỹ sư Dịch vụ khách hàng có được thông tin tự động về giấy phép của bạn.

  • Hãy đảm bảo rằng câu hỏi của bạn không nằm trong danh sách hạn chế của Dịch vụ khách hàng của Kaspersky.

Xem thêm

Cách tải về các ứng dụng đã mua của bạn

Hạn chế của bộ phận Dịch vụ khách hàng của Kaspersky

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.