Làm thế nào để hiển thị thiết bị trong các ô hoặc trong danh sách

4 Tháng Tư, 2023

ID 112999

Để hiển thị các thiết bị trong các ô:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ, hãy nhấn vào biểu tượng các ô nhỏ (Xem theo ô).

    Thông tin sẽ được hiển thị trong các ô.

Để hiển thị các thiết bị trong một danh sách:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ, hãy nhấn vào biểu tượng danh sách (Xem theo danh sách).

    Thông tin được hiển thị trong một danh sách.

    Một số thông tin và nút kiểm soát có thể bị ẩn để thu gọn không gian khi hiển thị các thiết bị trong danh sách.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.