Cách ngắt kết nối một ứng dụng khỏi tài khoản của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 123279

Để ngắt kết nối một ứng dụng khỏi tài khoản của bạn:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Nhấn vào thiết bị mà bạn quan tâm.
  3. Mở danh sách thả xuống Các ứng dụng được cài đặt.
  4. Nhấn vào biểu tượng thùng rác (Xóa) cạnh ứng dụng mà bạn quan tâm.

    Xác nhận hành động. Ứng dụng sẽ bị ngắt kết nối khỏi tài khoản của bạn.

Bạn sẽ có thể kết nối lại ứng dụng đã bị ngắt kết nối đến tài khoản của mình. Nếu chỉ một ứng dụng được cài đặt trên thiết bị, thiết bị cũng sẽ ngắt kết nối khỏi tài khoản của bạn khi ứng dụng bị ngắt kết nối.

Bạn sẽ không thể quản lý từ xa ứng dụng đó sau khi nó đã bị ngắt kết nối khỏi tài khoản. Việc ngắt kết nối các ứng dụng khỏi tài khoản của bạn không ảnh hưởng đến hoạt động của các ứng dụng nếu chúng không yêu cầu một kết nối bắt buộc đến Bảng điều khiển quản lý. Giấy phép đã mua cho ứng dụng bị ngắt kết nối sẽ vẫn hoạt động theo các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối và thông tin về giấy phép đó sẽ có trong tài khoản của bạn.

Chức năng của các ứng dụng đòi hỏi kết nối bắt buộc đến tài khoản của bạn trên Bảng điều khiển quản lý sẽ không thể được sử dụng sau khi ứng dụng hoặc thiết bị đó bị ngắt kết nối.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.