Cải thiện chất lượng và tính năng sử dụng

4 Tháng Tư, 2023

ID 171279

Khi sử dụng Bảng điều khiển quản lý, người dùng sẽ cung cấp các dữ liệu sau dưới dạng không cho phép định danh trực tiếp bất kỳ cá nhân cụ thể nào:

loại lệnh được gửi đi trong bảng quản lý thành phần Chống mất cắp để bảo mật các thiết bị di động bị mất; ID ứng dụng; phiên bản ứng dụng; mã điện thoại quốc gia; loại thiết bị; tham số giấy phép (ngày kích hoạt, ngày hết hạn, sản phẩm, số thiết bị và người dùng, loại giấy phép); vị trí tài khoản (quốc gia và ngôn ngữ); ID sản phẩm; phiên bản sản phẩm; ID dịch vụ; múi giờ của người dùng; địa chỉ trang trên website mà qua đó người dùng duyệt; ID của thành phần chức năng trên website; trình duyệt (loại, phiên bản); ID ứng dụng được tải xuống; phiên bản của giao thức NET di động; nhà mạng di động; hệ điều hành; hỗ trợ trình duyệt cho các tập tin cookie, tập tin JS, tập tin âm thanh và video; nhà sản xuất thiết bị; độ phân giải màn hình; chiều rộng và chiều cao màn hình.

Dữ liệu ẩn danh này được Kaspersky xử lý để cải thiện chất lượng và tính năng sử dụng của Bảng điều khiển quản lý, cũng như các dịch vụ được cung cấp.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.