Làm thế nào để gửi giấy phép đến một thiết bị được kết nối

4 Tháng Tư, 2023

ID 173437

Để gửi giấy phép đến một thiết bị được kết nối:

  1. Vào mục Giấy phép.
  2. Nhấn vào giấy phép mà bạn quan tâm.
  3. Nhấn vào nút Bảo vệ thiết bị khác và chọn Thiết bị được kết nối.
  4. Nhấn nút Gửi giấy phép.
  5. Chọn thiết bị mà bạn muốn gửi giấy phép đến.
  6. Nhấn vào nút Gửi.

Việc gửi giấy phép có thể không khả dụng. Lượt gửi giấy phép có thể mất nhiều thời gian (đến 24 giờ).

Để thay thế một giấy phép trên thiết bị của bạn bằng giấy phép khác, bạn có thể cần thu hồi giấy phép hiện tại trên thiết bị của bạn trước và sau đó gửi một giấy phép mới.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.