Làm thế nào để mời đồng nghiệp của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 175362

Bạn có thể mời tất cả đồng nghiệp qua email từ trong tài khoản của bạn, để họ cũng có thể sử dụng giấy phép của bạn để bảo vệ thiết bị của họ.

Để mời đồng nghiệp của bạn:

  1. Vào mục Giấy phép.
  2. Đảm bảo bạn đã bổ sung thông tin về giấy phép vào tài khoản của bạn.
  3. Nhấn nút Bảo vệ thiết bị khác.
  4. Chọn Mời đồng nghiệp.
  5. Nhập hoặc dán các địa chỉ email, được ngăn cách bởi dấu cách, chấm phẩy hoặc xuống dòng

    Bạn có thể quy định tối đa 50 địa chỉ email cùng lúc.

  6. Nhấn nút Gửi.

    Liên kết tải xuống sẽ được gửi đến các địa chỉ email được quy định.

Sau khi đồng nghiệp của bạn đã tải xuống và cài đặt ứng dụng từ thư mời, ứng dụng của họ sẽ tự động được kết nối đến tài khoản của bạn. Bạn sẽ có thể quản lý tình trạng bảo mật của các thiết bị văn phòng trong Bảng điều khiển quản lý. Đồng nghiệp của bạn sẽ không thể truy cập tài khoản hoặc dữ liệu riêng tư của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.