Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ hiển thị

4 Tháng Tư, 2023

ID 179617

Khi bạn tạo tài khoản của mình, bạn sẽ chọn khu vực và ngôn ngữ sẽ được liên kết với tài khoản của mình. Đây sẽ là khu vực và ngôn ngữ mặc định của bạn.

Một số tính năng của Bảng điều khiển quản lý phụ thuộc vào khu vực. Bạn có thể xem website trong các ngôn ngữ khác nhau, nhưng thông tin cụ thể cho khu vực có thể không được hiển thị bằng ngôn ngữ ưu tiên của bạn. Các thông tin cụ thể cho khu vực bao gồm: tên sản phẩm, email tiếp thị và email khác, các gói cài đặt ứng dụng được tải về từ tài khoản, Trợ giúp và các tài nguyên web được liên kết khác, một số phần website liên quan đến các sản phẩm tương thích và bộ phận Dịch vụ khách hàng. Thông tin này có thể vẫn được hiển thị bằng ngôn ngữ mặc định hoặc bằng tiếng Anh kể cả sau khi bạn đã thay đổi ngôn ngữ hiển thị website.

Để thay đổi ngôn ngữ hiển thị,

Ở phía trên bên phải của trang, nhấn vào liên kết với tên ngôn ngữ và chọn ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

Nếu bạn muốn thay đổi các thiết lập khu vực, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.