Thông tin về GDPR

4 Tháng Tư, 2023

ID 192969

GDPR là gì?

GDPR là một bộ luật trong Liên minh châu Âu, quy định quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu cá nhân. Bộ luật này có hiệu lực tại các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Bộ luật này thay thế Chỉ thị bảo vệ dữ liệu và áp dụng cho mọi hoạt động kinh doanh trong Liên minh châu Âu và quy định việc quản lý dữ liệu cá nhân hoặc xử lý dữ liệu của công dân thuộc Liên minh châu Âu. Mục tiêu cốt lõi của GDPR là nhằm đơn giản hóa, thống nhất và cập nhật việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và đảm bảo rằng mọi người sống và hoạt động trong khuôn khổ các quyền và tự do khi cung cấp dữ liệu cá nhân của họ.

Dữ liệu cá nhân bao gồm những gì?

Theo GDPR thì tên, dữ liệu vị trí, ngày sinh và thông tin liên hệ của bạn được GDPR phân loại là dữ liệu cá nhân của bạn. Thực tế, bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân cụ thể thuộc Liên minh châu Âu đều có thể được phân loại là dữ liệu cá nhân.

Kaspersky đã thay đổi những gì trong các sản phẩm để sẵn sàng cho GDPR?

Việc tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng là một trong những nguyên tắc cơ bản của chúng tôi và chúng tôi chỉ xử lý dữ liệu cần thiết để sản phẩm thực hiện chức năng như cam kết. Đó là lý do để tuân thủ GDPR, chúng tôi đã thực hiện một vài biện pháp bổ sung để các giải pháp của chúng tôi cho phép người dùng quản lý chặt chẽ hơn dữ liệu mà họ cung cấp cho Kaspersky, thông qua các thỏa thuận mà họ chấp nhận.

Có sự khác biệt nào giữa sản phẩm dành cho châu Âu và sản phẩm dành cho các quốc gia khác không?

Xét về khả năng bảo vệ, không có sự khác biệt nào giữa các sản phẩm giống nhau được cung cấp tại châu Âu và các quốc gia khác. Toàn bộ các sản phẩm Kaspersky đều hoạt động trong khuôn khổ của các thỏa thuận được chấp nhận sử dụng. Đối với các sản phẩm được cung cấp tại châu Âu, cấu trúc của các thỏa thuận và các điểm đồng ý tương ứng có thể khác nhau một chút, nhằm tuân thủ với GDPR.

Tôi nên làm gì nếu tôi sống tại châu Âu và đã sử dụng các sản phẩm của Kaspersky?

Chúng tôi đang cố thông báo cho các khách hàng hiện tại của mình ở châu Âu về những gì họ nên thực hiện thông qua mọi kênh liên hệ có sẵn: e-mail, tin nhắn trong sản phẩm, thông báo đẩy, v.v. Bạn có thể truy cập website của chúng tôi bất kỳ lúc nào để tải phiên bản mới nhất của sản phẩm tuân thủ GDPR.

Điều gì xảy ra nếu tôi đến hoặc rời châu Âu?

Sản phẩm của bạn sẽ tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ của các thỏa thuận đã chấp nhận.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.