Cách kích hoạt ứng dụng của bạn thông qua Bảng điều khiển quản lý

4 Tháng Tư, 2023

ID 228723

Bạn có thể thêm một mã kích hoạt vào tài khoản của bạn theo cách thủ công để đồng bộ thông tin giấy phép trên các thiết bị được kết nối.

Để kích hoạt ứng dụng của bạn thông qua Bảng điều khiển quản lý:

  1. Hãy kết nối ứng dụng của bạn với tài khoản Bảng điều khiển quản lý nếu bạn vẫn chưa thực hiện.
  2. Vào mục Giấy phép trên Bảng điều khiển quản lý.
  3. Nhập mã kích hoạt của bạn vào trường Có mã kích hoạt ở phần bên dưới của trang.
  4. Nhấn vào nút Thêm.

Nếu mã được thêm thành công, một bảng tương ứng sẽ xuất hiện trong mục Giấy phép. Các ứng dụng tương thích với giấy phép và được kết nối với tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt. Ngoài ra, một tác vụ kiểm tra sẽ được thực hiện để xem có nên gửi giấy phép đã đăng ký đến thiết bị được kết nối của bạn theo cách thủ công hay không. Nếu được, bạn có thể lựa chọn các thiết bị và gửi giấy phép ngay.

Mã kích hoạt phải là mã hợp lệ (giấy phép chưa hết hạn) và không bị cấm, không bị chặn hoặc chưa được thêm. Bạn có thể bổ sung tối đa 100 mã kích hoạt vào tài khoản Bảng điều khiển quản lý của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.