Làm thế nào để xem trạng thái bảo mật của thiết bị

4 Tháng Tư, 2023

ID 95240

Thông tin về các thiết bị được kết nối được hiển thị trong các bảng điều khiển thiết bị trong mục Thiết bị. Trên bảng điều khiển thiết bị, bạn có thể tìm một danh sách các ứng dụng Kaspersky được cài đặt, các nút điều khiển quản lý từ xa và các ứng dụng mới được tải xuống, ngày và thời gian kết nối đến thiết bị lần cuối, và thông tin về trạng thái bảo mật thiết bị được cung cấp dưới dạng các biểu tượng kèm một mô tả vắn tắt.

Các biểu tượng sau được sử dụng trên bảng điều khiển thiết bị:

Biểu tượng trạng thái bảo mật

Biểu tượng

Ý nghĩa

Trạng thái tốt

Thiết bị được bảo vệ. Không phát hiện mối đe dọa nào.

Trạng thái vấn đề

Đã phát hiện một mối đe dọa tiềm tàng về bảo mật. Xem thông tin chi tiết về các vấn đề bảo mật cùng các giải pháp khả dĩ cho chúng.

Trạng thái nghiêm trọng

Một vấn đề bảo mật đã được phát hiện. Xem thông tin chi tiết về các vấn đề bảo mật cùng các giải pháp khả dĩ cho chúng.

Trạng thái quy trình

Thiết bị đang được quét, cơ sở dữ liệu ứng dụng hoặc thông tin trạng thái bảo mật đang được cập nhật.

Trạng thái xếp lịch

Một tác vụ quét thiết bị hoặc tác vụ cập nhật cơ sở dữ liệu đã được lên lịch. Ứng dụng sẽ bắt đầu quét hoặc cập nhật cơ sở dữ liệu ngay khi thiết bị được kết nối đến Internet.

Trạng thái ngắt kết nối

Không có kết nối Internet trên thiết bị. Để bảo vệ thiết bị, hãy kết nối nó với Internet.

Trạng thái không rõ

Trạng thái bảo mật của thiết bị không thể được xác định. Bạn vui lòng thử lại sau.

Nếu có vấn đề về bảo mật trên thiết bị, và có giải pháp để giải quyết vấn đề đó, giải pháp này cũng sẽ được hiển thị.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.