Làm thế nào để thay đổi địa chỉ email của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95242

Bạn có thể thay đổi địa chỉ email được sử dụng để đăng nhập và nhận các thông báo.

Để thay đổi địa chỉ email:

  1. Ở phần trên của trang, nhấn vào liên kết Thiết lập tài khoản.
  2. Vào thẻ Địa chỉ email.
  3. Nhập địa chỉ email mới.
  4. Hãy nhập mật khẩu cho tài khoản của bạn.
  5. Nhấn vào nút Lưu.

    Một thư chứa liên kết xác nhận địa chỉ email mới sẽ được gửi đến địa chỉ email mà bạn đã chỉ định.

  6. Nhấn vào liên kết trong thư.

    Địa chỉ email sẽ được xác nhận và được sử dụng với tài khoản của bạn trong tương lai.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.