Cách tải về các ứng dụng đã mua của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95255

Nếu bạn đã thêm giấy phép của mình vào tài khoản, bạn có thể tải về ứng dụng từ bảng Giấy phép.

Để tải về ứng dụng đã mua của bạn:

  1. Vào mục Giấy phép.
  2. Nhấn vào giấy phép mà bạn quan tâm.
  3. Nhấn vào nút Tải về.
  4. Xác nhận tùy chọn tải về mặc định.

Trong Các bản tải về khác, bạn cũng có thể tìm thấy các tùy chọn tải về khác, ví dụ như mã QR hoặc liên kết để gửi tới địa chỉ email của bạn.

Có thể có một vài lý do cho việc không thể tải xuống ứng dụng đó:

  • không thể tải xuống do trạng thái giấy phép của bạn;

    Nếu giấy phép không được kích hoạt sau khi gia hạn, cần phải thêm lại mã kích hoạt giấy phép trong mục Giấy phép hoặc thêm trong chính ứng dụng.

  • sản phẩm chưa được ra mắt thương mại ở khu vực của bạn (hãy xem Hạn chế khu vực).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.