Làm thế nào để cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng

4 Tháng Tư, 2023

ID 95348

Theo mặc định, các ứng dụng Kaspersky sẽ tự động kiểm tra các máy chủ cập nhật của Kaspersky để tìm các bản cập nhật mới và cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng mỗi ngày. Bạn cũng có thể cập nhật cơ sở dữ liệu ứng dụng một cách thủ công bất cứ lúc nào.

Bạn có thể thực hiện cập nhật trên một số hoặc tất cả các thiết bị được kết nối cùng lúc.

Tác vụ cập nhật có thể được thực hiện từ xa trên các thiết bị đang trực tuyến và được bảo vệ bởi Kaspersky Small Office Security hoặc Kaspersky Internet Security cho Mac.

Để thực hiện cập nhật trên các thiết bị được kết nối:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Chọn các thiết bị mà bạn muốn quét bằng cách đánh dấu chọn vào các hộp kiểm ở góc trên bên trái của bảng điều khiển thiết bị hoặc sử dụng tùy chọn Chọn tất cả.
  3. Nhấn nút Cập nhật.

    Tác vụ cập nhật sẽ được bắt đầu.

Xem thêm

Làm thế nào để tìm nhanh một thiết bị

Làm thế nào để hiển thị thiết bị trong các ô hoặc trong danh sách

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.