Làm thế nào để ngắt kết nối một thiết bị khỏi tài khoản của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 95350

Bạn có thể ngắt kết nối một thiết bị khỏi tài khoản của mình trên Bảng điều khiển quản lý, ví dụ như khi bạn không còn sử dụng thiết bị đó. Việc ngắt kết nối một thiết bị khỏi tài khoản của bạn cũng sẽ ngắt kết nối các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên thiết bị.

Bạn sẽ không thể quản lý từ xa các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên một thiết bị sau khi thiết bị đó đã được ngắt kết nối khỏi tài khoản của mình. Việc ngắt kết nối các thiết bị khỏi tài khoản của bạn không ảnh hưởng đến hoạt động của các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị, nếu chúng không yêu cầu một kết nối bắt buộc đến Bảng điều khiển quản lý. Các giấy phép của các ứng dụng bị ngắt kết nối sẽ tiếp tục hoạt động theo điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. Thông tin về giấy phép đã được mua vẫn sẽ có trong tài khoản của bạn.

Chức năng của các ứng dụng đòi hỏi kết nối bắt buộc đến tài khoản của bạn trên Bảng điều khiển quản lý sẽ không thể được sử dụng sau khi ứng dụng hoặc thiết bị đó bị ngắt kết nối.

Để ngắt kết nối một thiết bị khỏi tài khoản của bạn:

  1. Vào mục Thiết bị.
  2. Nhấn vào thiết bị mà bạn quan tâm.
  3. Nhấn vào liên kết Ngắt kết nối thiết bị.

    Hộp thoại xác nhận sẽ mở ra.

  4. Xác nhận thao tác.

Thiết bị sẽ bị ngắt kết nối khỏi tài khoản của bạn. Các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên thiết bị cũng sẽ bị ngắt kết nối khỏi tài khoản của bạn.

Bạn sẽ có thể kết nối lại thiết bị đã bị ngắt kết nối đến tài khoản của mình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.