Cách đặt lại mật khẩu của bạn

4 Tháng Tư, 2023

ID 96933

Nếu bạn quên mật khẩu cho tài khoản Bảng điều khiển quản lý của mình, bạn có thể khôi phục quyền truy cập đến tài khoản của bạn bằng cách đặt lại mật khẩu.

Để đặt lại mật khẩu tài khoản:

 1. Ở trang đăng nhập, nhấn vào liên kết Đã quên mật khẩu.
 2. Nhập địa chỉ email mà bạn đã đặt khi tạo tài khoản của mình.
 3. Nhấn vào Tiếp tục.

  Nếu địa chỉ email được nhập đã được đăng ký trên website, một thư chứa liên kết đặt lại mật khẩu sẽ được gửi đi.

 4. Nhấn vào liên kết trong thư.
 5. Trong cửa sổ được mở ra, nhập vào một mật khẩu mới và xác nhận nó.

  Mật khẩu phải chứa ít nhất 8 ký tự, bao gồm ít nhất một chữ số, một chữ hoa và một chữ thường, và không chứa dấu cách. Mật khẩu phải khác với một trong những mật khẩu gần đây của bạn. Xem các Yêu cầu đối với mật khẩu.

 6. Hãy nhập một mã bảo mật nếu bạn đã cài đặt xác minh hai bước cho tài khoản của mình.
 7. Nhấn vào Tiếp tục.

  Mật khẩu mới để đăng nhập vào Bảng điều khiển quản lý sẽ được lưu lại.

Nếu bạn không nhận được thư, hãy kiểm tra thư mục thư rác hoặc địa chỉ thư điện tử được nhập có đúng không và thử lại. Nếu bạn vẫn không nhận được thư thì có lẽ địa chỉ email mà bạn nhập vào chưa được đăng ký trên website. Bạn có thể liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.