Giới hạn khu vực

4 Tháng Tư, 2023

ID 99562

Các tính năng của Bảng điều khiển quản lý có thể bị hạn chế tùy theo khu vực mà bạn chọn khi tạo tài khoản của mình:

  • Nếu một ứng dụng Kaspersky chưa được triển khai thương mại ở khu vực đăng ký tài khoản của bạn, một số chi tiết của website và giao diện quản lý ứng dụng có thể sẽ bị ẩn hoặc không khả dụng trong ngôn ngữ của bạn.
  • Nếu giấy phép cho ứng dụng Kaspersky chỉ áp dụng cho một khu vực cụ thể, và tài khoản của bạn được đăng ký ở một khu vực khác, bạn có thể sẽ không thể sử dụng giấy phép trên thiết bị hay tải về gói cài đặt ứng dụng.
  • Liên kết tải về các ứng dụng của Kaspersky cho Android của Google Play có thể không khả dụng tại Trung Quốc do quy định của pháp luật sở tại.

Nếu bạn muốn thay đổi các thiết lập khu vực, vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch vụ khách hàng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.