Cần làm gì nếu bạn quên mã bảo mật cho một thiết bị di động

4 Tháng Tư, 2023

ID 99643

Bạn có thể phục hồi mã bí mật đã quên để mở khóa thiết bị di động đã bị khóa từ xa.

Để khôi phục mã bí mật để mở khóa thiết bị di động của bạn trên cổng thông tin My Kaspersky:

 1. Vào mục Thiết bị.
 2. Nhấn vào bảng của thiết bị di động mà bạn quan tâm.
 3. Nhấn vào Mã khôi phục bên dưới biểu tượng thiết bị.

  Một mã khôi phục để phục hồi lại mã bảo mật sẽ được hiển thị.

 4. Nhấn biểu tượng ổ khóa (Mở khóa di động) trên thiết bị di động bị khóa.
 5. Nhấn vào Tôi đã quên mã.
 6. Nhập mã khôi phục nhận được trên website.

  Thiết bị được mở khóa.

 7. Làm theo các chỉ dẫn trong ứng dụng.

Nếu thiết bị không có quyền truy cập Internet, bạn chỉ có thể khôi phục mã bí mật trên cổng thông tin My Kaspersky.

Để khôi phục mã bí mật trên thiết bị:

 1. Khi được nhắc nhập mã bí mật, hãy nhấn vào Bạn đã quên mã?.
 2. Nhập mật khẩu tài khoản My Kaspersky của bạn.
 3. Nhấn vào Đặt lại mã bí mật.
 4. Nhập mã bí mật mới.
 5. Xác nhận mã bí mật mới.

Mã bí mật mới sẽ được áp dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.