Thông tin về kết nối bảo mật đến các mạng Wi-Fi

12 Tháng Mười, 2023

ID 127182

Kaspersky VPN không khả dụng ở một số khu vực.

Các mạng Wi-Fi công cộng có thể thiếu bảo mật, ví dụ, nếu một mạng Wi-Fi sử dụng một giao thức mã hóa có lỗ hổng bảo mật hoặc một mật khẩu yếu. Khi bạn mua trên Internet qua một mạng Wi-Fi không bảo mật, mật khẩu và các dữ liệu bí mật khác của bạn sẽ được truyền tải dưới dạng văn bản không mã hóa. Các tin tặc có thể đánh cắp dữ liệu bí mật của bạn, ví dụ như số thẻ ngân hàng của bạn và truy cập trái phép tiền của bạn.

Để đảm bảo tính bảo mật của bạn khi sử dụng mạng Wi-Fi không bảo mật, bạn có thể bật VPN thông qua một máy chủ được phân bổ đặc biệt trong khu vực mà bạn chỉ định. Trước tiên, lưu lượng truy cập từ website sẽ đến máy chủ được phân bổ và sau đó mới được gửi đến thiết bị của bạn qua kết nối bảo mật được mã hóa.

Để sử dụng thành phần Kaspersky VPN, bạn cần chạy Kaspersky VPN. Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt cùng với Kaspersky Small Office Security.

Thành phần Kaspersky VPN cung cấp các lợi ích sau:

  • Sử dụng an toàn các hệ thống thanh toán và website đặt vé. Kẻ xâm nhập sẽ không thể chặn số thẻ ngân hàng của bạn khi bạn thanh toán trực tuyến, đặt phòng khách sạn hoặc thuê ô tô.
  • Bảo vệ thông tin bí mật của bạn. Sẽ không ai có thể xác định địa chỉ IP của máy tính hoặc địa điểm của bạn.
  • Bảo vệ sự riêng tư của bạn. Sẽ không ai có thể đánh cắp và đọc thư từ cá nhân của bạn trên các mạng xã hội.

Kết nối VPN cũng có thể được sử dụng cho các kiểu kết nối mạng khác ví dụ như kết nối Internet cục bộ hoặc kết nối modem USB.

Theo mặc định, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không nhắc bạn bật VPN nếu giao thức HTTPS được sử dụng để kết nối với một website.

Việc thay đổi vị trí của bạn khi truy cập các website ngân hàng, hệ thống thanh toán, website đặt vé, mạng xã hội, trang tán gẫu và website thư điện tử có thể kích hoạt hệ thống chống lừa đảo (là các hệ thống có mục đích phân tích các giao dịch tài chính trực tuyến để tìm dấu hiệu của hoạt động lừa đảo).

Việc sử dụng kết nối VPN có thể bị quản lý bởi luật pháp sở tại. Bạn chỉ có thể sử dụng kết nối VPN phù hợp với mục đích của ứng dụng và không vi phạm luật pháp sở tại.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.