Tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 127468

Để bắt đầu tìm kiếm bản cập nhật ứng dụng:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Vào mục Hiệu năng.
  3. Trong mục Trình cập nhật ứng dụng chặn, nhấn vào nút Tìm kiếm bản cập nhật.

Việc này sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm cho các bản cập nhật ứng dụng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.