Xóa một bản cập nhật hoặc ứng dụng từ danh sách loại trừ

12 Tháng Mười, 2023

ID 127469

Khi xem danh sách các bản cập nhật ứng dụng, bạn có thể bỏ qua thông báo về các bản cập nhật cụ thể hoặc bỏ qua thông báo về tất cả các bản cập nhật cho các ứng dụng cụ thể. Kaspersky Small Office Security sẽ bổ sung các bản cập nhật và ứng dụng này vào danh sách loại trừ.

Để xóa một bản cập nhật hoặc ứng dụng từ danh sách loại trừ:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ chính.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

 3. Chọn mục Thiết lập hiệu năng.
 4. Nhấn vào nút Trình cập nhật ứng dụng.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập Trình cập nhật ứng dụng.

 5. Nhấn vào liên kết Loại trừ để mở cửa sổ Loại trừ.

  Danh sách Loại trừ chứa các ứng dụng và bản cập nhật mà bạn đã quy định rằng không cần được cập nhật, cũng như các bản cập nhật cụ thể của ứng dụng mà bạn đã không cài đặt.

 6. Chọn bản cập nhật hoặc ứng dụng trong danh sách và nhấn nút Xóa.

Trong lượt tìm kiếm các bản cập nhật tiếp theo, Kaspersky Small Office Security sẽ thông báo cho bạn về tính sẵn có của các bản cập nhật ứng dụng mà bạn đã xóa khỏi danh sách loại trừ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.