Xem danh sách các bản cập nhật ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 129908

Kaspersky Small Office Security sẽ thường xuyên tìm kiếm các bản cập nhật cho các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của bạn. Thông tin về số và loại cập nhật sẵn có cho các ứng dụng có thể được xem trong Trung tâm Thông báo.

Để xem danh sách được tạo ra từ kết quả tìm kiếm các bản cập nhật ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn vào nút Chi tiết ở phần trên của cửa sổ.

  Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Trung tâm thông báo.

 3. Trong mục Trạng thái, nhấn nút Hiển thị ở dòng chứa thông điệp về các bản cập nhật ứng dụng có thể được sử dụng.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Trình cập nhật ứng dụng chứa danh sách các bản cập nhật ứng dụng có thể được sử dụng.

 4. Để cập nhật tất cả các ứng dụng có trong danh sách, nhấn nút Cập nhật tất cả (không có sẵn ở một số khu vực).
 5. Để cập nhật chọn lọc các ứng dụng cụ thể, thực hiện một trong các hành động sau:
  • Nhấn nút Cập nhật trong dòng chứa ứng dụng mà bạn muốn cập nhật.

   Bạn nên đọc thỏa thuận giấy phép dành cho người dùng đầu cuối trước khi cập nhật ứng dụng. Thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối được cung cấp trong danh sách thả xuống Thỏa thuận giấy phép. Ở chế độ mặc định, ngôn ngữ của thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối sẽ tương ứng với ngôn ngữ của giao diện ứng dụng. Nếu thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối không sẵn có trong ngôn ngữ của giao diện ứng dụng, văn bản của thỏa thuận này sẽ được cung cấp trong ngôn ngữ của giao diện Kaspersky Small Office Security. Trong mọi trường hợp khác, văn bản của thỏa thuận giấy phép cho người dùng đầu cuối sẽ được cung cấp bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khả dụng đầu tiên nếu văn bản tiếng Anh cũng không sẵn có.

  • Nhấn nút Mũi tên xuống để mở ra menu và chọn Không cập nhật ứng dụng này nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security ngừng thông báo cho bạn về các bản cập nhật khả dụng cho ứng dụng được lựa chọn.

   Ứng dụng được lựa chọn sẽ được đưa vào danh sách loại trừ. Kaspersky Small Office Security sẽ ngừng hiển thị thông báo về các bản cập nhật mới được phát hành cho ứng dụng này.

  • Nhấn nút Mũi tên xuống để mở ra menu và chọn Bỏ qua bản cập nhật này nếu bạn muốn Kaspersky Small Office Security ngừng thông báo cho bạn về bản cập nhật được lựa chọn.

   Bản cập nhật ứng dụng được lựa chọn sẽ được đưa vào danh sách loại trừ. Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị một thông báo về bản cập nhật mới được phát hành cho ứng dụng này.

  • Nhấn nút Mũi tên xuống để mở ra menu và chọn Mở website của nhà cung cấp nếu bạn muốn tải về và cài đặt bản cập nhật cho ứng dụng được lựa chọn một cách thủ công.

   Trình duyệt mặc định của hệ điều hành sẽ mở ra website của nhà cung cấp phần mềm. Bạn có thể xem bản cập nhật trên website và tải về bản cập nhật một cách thủ công.

Giao diện cửa sổ, Trình cập nhật ứng dụng và việc hiển thị của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối có thể khác nhau tùy thuộc vào ngôn ngữ bản địa hóa của Kaspersky Small Office Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.