Làm thế nào để khôi phục các mã kích hoạt

12 Tháng Mười, 2023

ID 140542

Nếu bạn đã mất một mã kích hoạt đã được cung cấp trước đó, bạn có thể khôi phục mã đó bằng một trong các phương pháp sau:

  • Nếu bạn có tài khoản Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security, bạn có thể tìm thấy mã kích hoạt của mình trong mục Giấy phép của website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.
  • Nếu chưa có tài khoản Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security, nhưng ứng dụng được cài đặt và kích hoạt trên một trong các thiết bị của bạn thì bạn có thể tạo tài khoản Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security trên thiết bị này và sử dụng để kết nối với Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security. Ứng dụng sẽ gửi thông tin về giấy phép của bạn đến tài khoản. Mã kích hoạt sẽ được hiển thị trong mục Giấy phép của website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.
  • Nếu bạn không có tài khoản Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security cũng như ứng dụng được kích hoạt trên bất kỳ thiết bị nào của bạn, thì vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.