Cung cấp dữ liệu đến Kaspersky Security Network

12 Tháng Mười, 2023

ID 144977

Phạm vi dữ liệu được truyền tải đến Kaspersky Security Network được mô tả trong Tuyên bố của Kaspersky Security Network.

Để xem Tuyên bố của Kaspersky Security Network:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
  2. Nhấn vào nút Nút Thiết lập ở phần dưới của cửa sổ ứng dụng.

    Thao tác này sẽ mở ra cửa sổ Thiết lập.

  3. Đến mục Thiết lập bảo mậtKaspersky Security Network.

    Cửa sổ Kaspersky Security Network sẽ mở ra để hiển thị thông tin chi tiết về các thiết lập tham gia Kaspersky Security Network và Kaspersky Security Network.

  4. Nhấn vào liên kết Tuyên bố Kaspersky Security Network để mở văn bản Tuyên bố Kaspersky Security Network.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.