Tính tương thích với các ứng dụng khác của Kaspersky

12 Tháng Mười, 2023

ID 149022

Kaspersky VPN không khả dụng ở một số khu vực.

Kaspersky Small Office Security tương thích với các ứng dụng sau đây của Kaspersky:

  • Kaspersky Safe Kids 1.5 và Safe Kids 2023
  • Kaspersky Password Manager 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, 2023, 2023.1, 2023.2
  • Kaspersky Software Updater 2.1
  • Kaspersky Virus Removal Tool 2015, 2020
  • Kaspersky VPN Secure Connection 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.13, 5.14, 5.15

Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên một máy chủ tập tin không tương thích với Kaspersky Security cho Microsoft Exchange Servers 9.0 Maintenance Release 6 trở lên (bao gồm bản vá lỗi nóng 1) và Kaspersky Security cho Microsoft Exchange Servers 9.0 Maintenance Release 6. Để Kaspersky Small Office Security File Server có thể vận hành tốt với các ứng dụng đó:

  • Tắt Chống virus cho thư điện tử.
  • Tắt Duyệt mạng an toàn hoặc trong thiết lập Duyệt mạng an toàn, hãy thêm các địa chỉ web của Dịch vụ Web Exchange vào danh sách các Liên kết tin tưởng (Thiết lập Duyệt mạng an toàn → Thiết lập nâng cao → Liên kết tin tưởng).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.